Stała kontrola jakości

Stała kontrola jakości

Firma TBB Beton dba o jakość swoich produktów, dlatego są one poddawane stałej kontroli.

kontrola jakości

Stosujemy całą gamę domieszek chemicznych i dodatków do betonu polepszających właściwości produktu, które dają nam możliwość transportu mieszanek betonowych na duże odległości (100 km) bez wpływu na jakość zaprojektowanego betonu.

Mieszanki betonowe projektowane i nadzorowane są przez wewnętrzne laboratorium firmy TBB Beton. Współpracujemy także z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie oraz z wieloma innymi jednostkami i laboratoriami w Polsce.

Firma TBB Beton Sp. z o.o. posiada laboratorium spełniające wymogi normy PN EN 206-1, dzięki czemu możliwa jest stała kontrola jakości.