Fibrobeton posadzkowy

Fibrobeton posadzkowy

Fibrobeton posadzkowy – beton o obniżonym skurczu oraz podwyższonej odporności na ścieranie.

fibrobeton posadzkowy

Fibrobeton posadzkowy przeznaczony jest do wykonywania posadzek w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym. Najczęściej zbrojony włóknami stalowymi lub kopolimerowymi.