Beton ciężki (barytowy)

Beton ciężki (barytowy)

Beton ciężki – beton o gęstości > 2600 kg/m³, przeznaczony do budowy pomieszczeń osłonowych do ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.

Wytwarzany przy użyciu specjalnego ciężkiego wypełniacza, najczęściej w postaci kruszywa barytowego lub magnetytowego. Łączy w sobie funkcje konstrukcyjno-osłonowe. Beton ciężki przeznaczony jest do budowy pomieszczeń osłonowych do ochrony przed szkodliwym promieniowaniem, np. rentgenowskim. Może również być stosowany jako balast wszędzie tam, gdzie określona objętość musi być wypełniona konkretnym ciężarem. Beton ciężki najczęściej znajduje zastosowanie do budowy ścian i stropów pomieszczeń osłonowych w szpitalach onkologicznych, jednostkach naukowo-badawczych, elektrowniach atomowych oraz składowiskach odpadów promieniotwórczych.